Roztocze Zachodnie

Dominują tu suche i rozległe wierzchowiny, lasów niewiele. Roztocze noclegi Zachodnie zajmuje teren pomiędzy Kraśnikiem a Szczebrzeszynem i Zwierzyńcem. Bywa też nazywane lessowym, ponieważ pokrywa je gruba warstwa lessu. Zwyczajowo dzieli się je na Roztocze Gorajskie i Szczebrzeszyńskie, oddzielone od siebie szeroką doliną Gorajca. Charakterystyczne jest występowanie długich i suchych dolin, rozdzielających wzgórza. Najpiękniejsze są plątaniny ciągnących się na kilka kilometrów i głębokich na 20 metrów wąwozów i ich bocznych odgałęzień. Roztocze domki Pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem tworzą one potężny kompleks, zwany „Piekiełkiem”, chroniony w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym. Wąwozowe zbocza porasta las grabowo-bukowy, a pozostałe tereny głównie las sosnowy. Jest to zarazem obszar najuboższy w lasy, zajmują one obecnie jedynie 10% powierzchni tej części Roztocza. Przyczyną takiego stanu jest masowa wycinka drzew przeprowadzana w celu pozyskania żyznej gleby pod uprawy rolnicze. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego to Dąbrowa (344 m n.p.m.). Atrakcją jest zespół źródeł w Zaporzu – pomnik przyrody. Roztocze pensjonaty
Na Roztoczu Zachodnim atrakcją jedyną w swoim rodzaju jest Szczebrzeszyn i to nie tylko z uwagi na pewnego chrząszcza, który ponoć brzmi tu w trzcinie (fotka jednego z jego pomników poniżej). Do dziś wokół rubku tego niewielkiego miasteczka zobaczyć można dwa kościoły, cerkiew i synagogę. Cóż lepiej świadczyć możę o wielokulurowości tej ziemi? Roztocze agroturystyka
Od strony krajobrazowej warto poznać wysychające bagno Tałandy koło Panasówki, wzniesienie Dąbrowa koło Lipowca, a także niezwykłe „Piekiełko” – rozległy kompleks wąwozów rozciągający się pomiędzy Szczebrzeszynem, Kawęczynkiem, a Zwierzyńcem. Ciekawostką jest grupa odkrywek skalnych tzw. Gorajskie Skały. Wspomnieć warto także o malowniczym punkcie Roztocza Zachodniego – dobrze zachowanym grodzisku w Sąsiadce (Sutiejsk, na fotografii). Stąd blisko już do znanego sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Wymienić warto też kościół we wsi Mokrelipie i ciekawy, położony na grodzisku, cmentarz w Batorzu. Roztocze pokoje gościnne

Baza noclegowa jest najlepiej rozwinięta w okolicy Zwierzyniec noclegi (powstało nawet Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Zwierzyniec), wskazać trzeba także na kwatery agroturystyczne w okolicy Batorza. Poza tym funkcjonują schroniska turystyczne w Zwierzyńcu i Szczebrzeszynie.