Kościelisko Atrakcje

Dolina Kościelisko noclegi jest drugą co do wielkości, po Dolinie Chochołowskiej, doliną po polskiej stronie Tatr Zachodnich. Zajmuje powierzchnię 35 km2, a jej najwyższym punktem jest Błyszcz – 2159 m n.p.m. Długość głównej osi wynosi 9 km. System Doliny noclegi Kościelisko złożony jest z szeregowo uporządkowanych dolin: właściwej Doliny Kościeliskiej na północy i Doliny Pyszniańskiej …