Historia Zwierzyńca

Zwierzyniec noclegi powstał w 1593 r. na obszarze tak zwanej włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony trzydziesto-kilometrowym parkanem oraz wybudowano wspaniały dwór modrzewiowy. Był to początek istnienia miejscowości. noclegi Zwierzyniec W wieku siedemnastym Zamoyscy podejmowali też znakomitych królewskich gości: Władyslawa IV, Jana Kazimierza, …