Mazurskie klimaty

Mazury są regionem etnograficznym położonym w północno – wschodniej części Polski, który posiada najbogatszą sieć wodną spośród wszystkich regionów Polski. Charakterystycznym elementem krajobrazu są Wielkie Jeziora Mazurskie – licząca około tysiąc siedemset kilometrów kwadratowych kraina, której ponad piętnaście procent powierzchni obejmują przestrzenie wodne (skupiające jedną czwartą zasobu wód jeziornych Polski). Mazury domki Największymi z jezior …