Sromowce- urocza miejscowość w Pieninach

Sromowce Niżne noclegi wraz z okolicą to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, miejsce gdzie do dziś pielęgnuje się tradycję i kulturę góralską. Można tu przyjechać zarówno latem jak i zimą i zabrać niezapomniane przeżycia. Tutejsze ukształtowanie terenu doskonale nadaje się do aktywnego uprawiania turystyki. Góry, lasy, mnóstwo szlaków turystycznych, czyste powietrze, spływ Dunajcem i przejścia graniczne ze Słowacją pozwalają na oderwanie się od codzienności. Latem oprócz zwiedzania Pienin pieszo można także zrobić to na rowerze, kajakiem czy paralotnią. Sromowce zimą także świetnie nadają się do zwiedzania, a dla chcących wyszaleć się na stoku w okolicy jest kilka wyciągów, również na Słowacji.

Sromowce Niżne pokoje gościnne to nieduża wioska, ale doskonale może posłużyć nam jako baza wypadowa w góry. Najbliższe to Pieniny, w które warto się wybrać i zwiedzić kilka szlaków, można również wyruszyć w Gorce. Niedaleko znajdują się wyciągi narciarskie, co z pewnością ucieszy narciarzy. Mogą oni pojeździć na pobliskich wyciągach jak i pojechać dalej – w Tatry polskie i słowackie.

Dzieje Sromowiec Niżne domki zespalają się organicznie a historią ziemi pienińskiej. Już w 13. wieku Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu posiada z nadania królewskiego Pieniny, aż po rejony na zaczód od Czorsztyna a zatem i Sromowce. Wtedy to ożywiły się szlaki komunikacyjne przez Pieniny, wyrobione przez kupców greckich, rzymskich i innych. Sromowce znalazły się zatem przy ważnym trakcie starożytnym idącym z Włoch, przez Koszyce, Lewoczą, Kieźmark, Spiską Starą Wieś, Nowy Targ – na północ od Bałtyku.

W 14. wieku po najeździe Tatarów nastaje nowa faza osadnictwa w Pieninach na prawie niemieckich. Niemieccy koloniści napływają od południa i wszędzie wprowadzają osiedleńcze prawo saksońskie. Kolonizacja ta zatrzymała się za czasów Kazimierza Wielkiego. Do najstarszych siedzib wraz z Czorsztynem należą właśnie Sromowce, jest to jedna z najstarszych osad u stóp Pienin. Sromowce Niżne agroturystyka

Na przełomie 14. i piętnastym wieku odbywał się od Bałkanów napływ pasterzy rumuńskich i albańskich do Pienin. Włoskie prawo lokacji popierało tu gospodarkę hodowlano-pasterską. W tym czasie obszar Pienin zostaje oddany w zastaw starostom dla zabezpieczenia wierzytelności pożyczonej królowi. noclegi Sromowce Niżne

Rozwój Sromowiec Wyżnych związany jest z założycielką harcerstwa polskiego – Olgą Małkowską. W 1923 roku Olga Małkowska – harcmistrzyni Rzeczypospolitej – zakupiła teren od Stanisława Drohojewskiego, by tu zbudować własną szkołę, opartą na programie polskiego skautingu. Domy wzniesione w Sromowcach Wyżnych nazwano ,,Dworkiem Cisowym” i ,,Orlim Gniazdem. Podporządkowana była pod względem programowym Głównej Kwaterze Harcerek.
,,Bogu na chwałę i Ojczyźnie na pożytek powstaje w Pieninach”_ jak pisała Gazeta Podhalańska w 1924 roku -,,w Sromowcach Wyżnych pierwsza w Polsce szkoła harcerska”. Szkoła ta miała służyć Polskiemu Harcerstwu dla wychowania młodzieży w duchu Służby Bogu i Polsce.

Na początku była to szkoła, w której dzieci pobierały naukę z zakresu szkoły podstawowej, a później również gimnazjum, według nowoczesnych zasad pedagogiki pod kierunkiem kwalifikowanych nauczycieli. Status szkoły prywatnej umożliwiał eksperymentowanie i wprowadzanie niekonwencjonalnych metod nauczania. Klasy były nieliczne od cztery do siedem uczniów, co pozwalało na intensywną naukę.